Policealna Szkoła Turystyki Wiejskiej

turystykaSzkoła kształcąca w zawodzie technik turystyki wiejskiej przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
–  organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
  planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
  planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
  obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym, w tym usług żywieniowych.

 

 

 

Organizacja nauczania:

Okres nauczania: 2 lata, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: dwa razy w miesiącu – sobota/niedziela.
Słuchaczami szkoły mogą być osoby pełnoletnie, które posiadają wykształcenie średnie (ukończyły liceum ogólnokształcące lub technikum) i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
– Po ukończenie szkoły policealnej otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły.
– W trakcie nauki przystępujesz do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, które umożliwiają zdobycie dyplomu zawodowego.

studia turTWOJA EDUKACJA :

–  masz możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na kierunkowych studiach wyższych.

 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA:

 – absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego (uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej),
– masz możliwość samozatrudnienia, tzn. prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego,
– możesz pracować indywidualnie oraz współpracować z instytucjami i organizacjami turystycznymi,
– możesz pracować w instytucjach zajmujących się organizacją wypoczynku i turystyki.