Produkcja roślinna

 

Ochrona przed chorobami odglebowymi

 

Wiele chorób „przewożonych” jest z pola na pole za pomocą maszyn wykorzystywanych w rolnictwie. Poprzez czyszczenie i dezynfekcję można się ich pozbyć, a w każdym razie zminimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Wiele chorób w taki sposób „przywędrowało” też do naszego kraju z zagranicy. Jako przykład można podać tutaj kiłę kapusty. Dalsze działania spowodowały, że aż 30 proc. powierzchni polski narażone jest na tę chorobę.
Jak uniknąć problemów? Czyścić maszyny wodą pod ciśnieniem, nawet wtedy, kiedy nie pracowały w polu, ale zostały nowo zakupione od dilera – importowane z innych krajów. Również w wypadku, kiedy wynajmuje się sprzęt do pracy w gospodarstwie zaleca się wymyć chociaż koła przed wjazdem na pole.
       Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. mówi też o tym punkcie. Zaleca się przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.
Czy czyszczenie i dezynfekcja maszyn będzie musiała być prowadzona za każdym razem po wykonaniu prac polowych?
– Ten przepis dotyczy patogenów, które mogą być w ten sposób przenoszone, czyli myślę tu o chorobach odglebowych takich jak bakterioza pierścieniowa, rak czy mątwik. Kontrole będą tam, gdzie są decyzję w sprawie ich wystąpienia – odpowiada nam Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Źródło: http://www.farmer.pl

 

 

 

Ze zbóż najbardziej poszukiwane jest teraz ziarno paszowe. Ceny znów ruszają w górę. Jednak nie zawsze oczekiwania kupujących i sprzedających znajdują wspólny punkt.  Bardzo dobrze sprzedaje się pszenica (680-720 zł/t). Różnice między ziarnem konsumpcyjnym, a paszowym są minimalne. Dużo gorzej wygląda sytuacja z żytem (400-500 zł/t) . Porty wznawiają zakupy po 3-tygodniowej przerwie, ale są spore problemy z odbiorem i płatnością. Jęczmień (670-680 zł/t). Pszenżyto (560-600 zł/t). Owies (430-450 zł/t)

Źródło: Agrobiznes

 

Polska stanie się krajem wolnym od GMO

 
Podpisana przed końcem 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o nasiennictwie oraz dwa rozporządzenia wydane w minioną środę przez rząd wejdą w życie 28 stycznia br. Z tym dniem, zdaniem ministra Stanisława Kalemby, Polska stanie się krajem wolnym od GMO.
 
 
Źródło: www.topagrar.pl/
 
Zbiory kukurydzy

Światowe zbiory kukurydzy są mniejsze niż się spodziewano, a jednak wiele wskazuje na to iż rynek zaakceptował te informacje. Prawdopodobnie tegoroczne zbiory będą niższe od ubiegłorocznych. Powodem tego były spadki cen notowań kukurydzy w pierwszych tygodniach października.

zbiory kukurydzyZbiory kukurydzy w Stanach Zjednoczonych są najniższe od 17 lat. Zmniejszające się zapasy nie zapobiegły spadkom notowań z ok. 300$/t do poniżej 290$/t. Przyczyną takiego efektu po części dużego zaawansowania zbiorów oraz presji tańszej kukurydzy z Ameryki Południowej, gdzie odnotowuje się rekordowe zbiory.

Z powodu najmniejszych od kilkunastu lat zbiorów kukurydzy i wysokich cen, w USA, dyskutuje się o sensie przetwarzania 40% krajowych zbiorów tego produktu na bioetanol. Także Europa wyprodukuje mniej kukurydzy w tym roku. Spadek produkcji w Unii Europejskiej ma wynieść nawet 10 mln ton. Zeszłoroczne zbiory w UE były rekordowe, tego roczne mają być do nich zbliżone, więc spadek nie będzie aż tak drastyczny, a unijne zapasy kukurydzy nie ucierpią tak bardzo.

Według specjalistów, światowy poziom cen kukurydzy powinien być stabilny, choć spadki wywołane stopniowym końcem zbiorów tego ziarna, jak i mniejszą aktywność importową z Chin są całkiem możliwe.

 Źródło: top agrar

 

 

 

Eksport pełną parą

Eksport zbóż i to po bardzo korzystnych stawkach idzie pełną parą, zarówno przez porty, jak i za zachodnią granicę, a krajowym mieszalniom pasz i młynom powoli zaczyna brakować surowca.

 

Eksporterzy mogą mieć powody do zadowolenia, bo ceny wysyłkowe w ubiegłym tygodniu osiągnęły  bardzo wysoki poziom. Najlepiej sprzedaje się pszenica konsumpcyjna i paszowa, ostro ruszyła także sprzedaż pszenżyta. Oprócz dużego popytu, pomógł także kurs euro. To wymusiło zmiany na wewnętrznym rynku, więc mieszalnie pasz i młyny zaczynają mieć poważne problemy.

Żródło : Agrobiznes

 

 

 

Kurs Euro a cena minimalna buraków

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

W kampanii 2012/13 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,1345 zł/euro.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,1345 zł/euro wynosi 108,70 zł/t.

Źródło: Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego