Stypendyści

Rok 2011

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 stypendysci2011-5

Justyna Pabian – kl. IV Technikum Rolniczego

Żaneta Fierek  kl. IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego