Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne odbywa się w formie zajęć praktycznych, praktyk sezonowych, dyżurów indywidualnych.

Klasy TR odbywają praktyki zawodowe (w klasie III i IV) w specjalnie wyselekcjonowanych gospodarstwach rolnych, których właścicielami są często nasi absolwenci, posiadający przygotowanie pedagogiczne i bhp.

Najlepsi uczniowie po zdaniu zewnętrznego egzaminu z języka niemieckiego odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech.

Uczniowie TŻiUG odbywają w klasie III praktyki w zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, stołówkach, szpitalach, itp.)

Uczniowie ZSZ szkolą się w klasie II i III w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zakładach żywienia zbiorowego.

Dodaj komentarz