Szkolenie praktyczne

 

Szkolenie praktyczne odbywa się w formie zajęć praktycznych, praktyk sezonowych, dyżurów indywidualnych.

ROLNICTWO

Klasy TR odbywają praktyki zawodowe (w klasie III i IV) w specjalnie wyselekcjonowanych gospodarstwach rolnych, których właścicielami są często nasi absolwenci, posiadający przygotowanie pedagogiczne i bhp.

Najlepsi uczniowie po zdaniu zewnętrznego egzaminu z języka niemieckiego odbywają praktyki zagraniczne w Niemczech.

We wtorek 10.10.2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli przy zbiorze doświadczeń z burakiem cukrowym na polu w Sypniewie. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin o/ Bydgoszcz. Instytut założył w Sypniewie trzy doświadczenia: ” Monitoring zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego” , ” Porównanie plonu i jakości technologicznej buraka cukrowego po zastosowaniu nowych technik zbioru”, ” Wpływ wybranych nawozów dolistnych i doglebowych na plony i jakość buraka cukrowego”. Podczas pracy panowała świetna atmosfera.

GASTRONOMIA

Uczniowie TŻiUG odbywają w klasie III praktyki w zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, stołówkach, szpitalach, itp.)

WETERYNARIA

 

MECHANIZACJA

Uczniowie klas mechanizacyjnych szkolą się w klasie II i III w indywidualnych gospodarstwach rolnych i zakładach mechanizacyjnych.

Dodaj komentarz