Technik obsługi turystycznej

Edukacja zawodowa u NAS, TWOJĄ drogą do SUKCESU

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej:

K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

ZDOBYWAJĄC ATRAKCYJNY ZAWÓD TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W ZSCKR:

– ZDOBĘDZIESZ  SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu organizowania            i rozliczania usług i imprez turystycznych oraz obsługiwania klientów;
– w trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zapoznasz się ze specyfiką LOKALNEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO a ponadto zdobędziesz doświadczenie zawodowe w firmach świadczących usługi turystyczne i instytucjach zajmujących się promocją oraz informacją turystyczną;
– ROZWINIESZ SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE, współuczestnicząc       w organizacji imprez szkolnych, wycieczek, targów promocyjnych i innych.

Uczeń technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowywany jest do następujących zadań zawodowych:

–  organizowania działalności turystycznej;
–  organizowania różnorodnych imprez i usług turystycznych;
–  obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
–  prowadzenia informacji turystycznej;
–  rozliczania imprez i usług turystycznych;
–  korzystania z programów biurowych i technologii informacyjnej.
oraz zdawania egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na studiach.

 

DAJEMY CI dobry kurs na PRZYSZŁOŚĆ…

TWOJA  DALSZA  EDUKACJA :

– wiedzę i umiejętności absolwenci mogą rozwijać, kontynuując naukę na uczelniach wyższych, w szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych czy specjalistycznych szkoleniach.

 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA :

– możesz podjąć pracę w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych) w kraju i za granicą,
–  znajdziesz zatrudnienie w organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji,
– możesz prowadzić własną działalność gospodarczą jako agent turystyczny.

 

MASZ  PYTANIA?    ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.    CZEKAMY NA CIEBIE!