Technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej

firmy instalAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

–  organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
–  konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
–  kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
–  sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.Kwalifikacje w zawodzie:K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

energia odnawialna

TWOJA EDUKACJA :

– wiedzę i umiejętności absolwenci mogą rozwijać, kontynuując naukę na uczelniach wyższych o charakterze technicznym, na specjalnościach związanych z odnawialnymi źródłami energii.
– możesz zdobywać dodatkowe certyfikaty i uprawnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniach branżowych organizowanych przez firmy zajmujące się dystrybucją urządzeń odnawialnych źródeł energii. 

 

 

firmy instalTWOJA KARIERA ZAWODOWA :

–  możesz podjąć pracę w firmach instalacyjnych, produkcyjnych i serwisowych urządzeń energetyki odnawialnej, firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, elektrowniach, zakładach energetycznych,
– możesz pracować w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
– możesz prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą energii odnawialnej, usługi serwisowe.