Technikum Architektury Krajobrazu

Wyodrębnienie zawodu technik architektury krajobrazu spełnia zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się szczególnym rodzajem ochrony i kształtowania środowiska, jakim jest projektowanie, urządzanie, rewaloryzacja i pielęgnacja terenów zieleni.

Po ukończeniu technikum uzyskujesz zawód: technik architektury wiejskiej

architW wyniku kształcenia  w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:

–  wykonywania prac związanych z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych;
–  budowania i urządzania terenów zielonych zgodnie z dokumentacją techniczną;
–  wykonywania kompozycji kwiatowych;
–  dekorowania wnętrza materiałem roślinnym i pielęgnowania roślinności w pomieszczeniach;
–  zakładania i pielęgnacji kwietników, rabat, nasadzeń;
–  zakładania i prowadzenia szkółki roślin ozdobnych;
–  korzystania z różnych technik komputerowych do projektowania terenów zielonych;
–  uzyskasz uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

 

Kwalifikacje w zawodzie: technik architektury krajobrazu:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

TWOJA EDUKACJA :

–  masz możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego).

????????????????????????????????????

?

 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA:

– możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki lub w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.),
– możesz podjąć pracę w pracowniach, firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
– możesz pracować w gminnych wydziałach architektury jako asystent projektanta,
–  przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, uprawy roślin ozdobnych  lub wykonywania kompozycji kwiatowych.

Wybrane przedmioty:

  • język niemiecki,
  • język angielski,
  • podstawy przedsiębiorczości,
  • technologia informacyjne,
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu,
  • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów,
  • rośliny ozdobne,
  • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
  • podstawy działalności gospodarczej,
  • zajęcia praktyczne