Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

SONY DSC

Uczeń w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa przygotowywany jest do:– użytkowania  pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
– obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
– prowadzenia samochodów osobowych, ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych,
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– wykorzystywania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

 

mechatronKwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa :

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

 

 

mechatronTWOJA EDUKACJA :- masz możliwość podjęcia dowolnie wybranych studiów wyższych (zwłaszcza rolniczych lub mechanicznych) po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

 

 

 

mechatronTWOJA KARIERA ZAWODOWA – Możliwości podjęcia pracy zawodowej:- absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego,
– możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych;
– możesz pracować jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;
– możesz podjąć pracę zawodową  na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego; jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku.