Technikum Rolnicze 4-letnie

Czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu: technik rolnik.

 rolnikUczeń w zawodzie technik rolnik przygotowywany jest do  następujących zadań zawodowych:
–  wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
–  prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
–  prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
–  organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
–  podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
–  kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz kombajnem zbożowym.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik rolnik :

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

rolnikTWOJA EDUKACJA :

– możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zawodzie technik agrobiznesu  po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

– możliwość podjęcia dowolnie wybranych studiów wyższych (zwłaszcza rolniczych lub pokrewnych) po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

 

rolnikTWOJA KARIERA ZAWODOWA – Możliwości podjęcia pracy zawodowej:

– absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego, korzystania z bezzwrotnych dotacji, dopłat i kredytów unijnych, (uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej),

– możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo  agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.),

– możesz podjąć pracę zawodową  w instytucjach służby rolnej, w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą (w kraju i za granicą).

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYK ZAGRANICZNYCH!

 

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Produkcja roślinna
– Produkcja zwierzęca
– Mechanizacja rolnictwa
– Zajęcia praktyczne
– Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem