Technikum Turystyki Wiejskiej 4-letnie

Czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu: technik turystyki wiejskiej.

turystaUczeń w zawodzie technik turystyki wiejskiej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

–  organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
  planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
  obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym, w tym usług żywieniowych.

Jako technik turystyki wiejskiej będziesz przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością jako ciekawa alternatywa dla tradycyjnego spędzania urlopu.

 

Kwalifikacje w zawodzie – technik turystyki wiejskiej :

T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

turystaTWOJA EDUKACJA :

–  masz możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz turystycznych (po zdaniu egzaminu maturalnego).

TWOJA KARIERA ZAWODOWA:

– absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego (uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej),
– masz możliwość samozatrudnienia, tzn. prowadzenia własnego gospodarstwa agroturystycznego,
– możesz pracować indywidualnie oraz współpracować z instytucjami i organizacjami turystycznymi,
– możesz pracować w firmach zajmujących się organizacją wypoczynku i turystyki.

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PRAKTYK ZAGRANICZNYCH!

 

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Podstawy turystyki wiejskiej
– Obsługa ruchu turystycznego
– Organizacja usług noclegowych
– Żywienie turystów
– Produkcja roślinna
– Produkcja zwierzęca
– Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
– Zajęcia praktyczne