Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4-letnie

Czteroletnie technikum na podbudowie gimnazjum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu: technik żywienia i usług gastronomicznych.

kucharzJako technik żywienia i usług gastronomicznych będziesz:

  • oceniać jakość żywności oraz ją przechowywać,
  • sporządzać i wydawać potrawy i napoje,
  • planować i oceniać proces żywienia,
  • organizować produkcję gastronomiczną,
  • planować i realizować usługi gastronomiczne,
  • współpracować w zespole i organizować pracę małych zespołów,
  • mieć możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • posługiwać się językiem obcym branżowym.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

T.6 – Sporządzanie potraw i napojów
T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

praktyki gdTWOJA EDUKACJA :

– masz możliwość podjęcia dowolnie wybranych studiów wyższych (zwłaszcza w kierunkach gastronomicznych i pokrewnych) po zdaniu egzaminu maturalnego,
– możesz zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, kończąc szkolenia (np. kurs basistów) lub warsztaty (np. carving czy technika molekularna).

 

 

praktyki gd (2)TWOJA KARIERA ZAWODOWA:

– masz możliwość podjęcia pracy zawodowej w restauracjach, hotelowych zakładach gastronomicznych, w szpitalach, firmach cateringowych, stołówkach szkolnych, kawiarniach(w kraju i za granicą),
– możesz pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych;
– masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze gastronomicznym,
prowadząc pizzerię, restaurację, firmę cateringową lub organizując przyjęcia i śluby.

 

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Podstawy żywienia człowieka
– Technologia gastronomiczna
– Mikrobiologia żywności
– Higiena i ochrona zdrowia
– Urządzanie zakładów gastronomicznych
– Podstawy ekonomii
– Marketing
– Zarządzanie firmą