TUR (Towarzystwo Umiejętności Rolniczych)

 

DEULA Nienburg               

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Już kolejny raz nauczyciele naszej szkoły dzięki współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych
w Poznaniu
oraz ośrodkiem kształcenia rolniczego DEULA w Nienburgu poszerzali swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w projekcie „Energia ze źródeł odnawialnych – możliwości i perspektywy – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych”.

W tym roku w szkoleniu uczestniczyły Urszula Wasielewska i Małgorzata Dropinska. Program  zajęć przewidywał poznanie technologii produkcji biogazu, budową i wykorzystaniem siłowni wiatrowych, zasadami montażu i eksploatacji ogniw fotowoltanicznych, sposobu oszczędzania energii i surowców energetycznych.
Wspólny wyjazd studyjny umożliwił również wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i dyrektorami szkół kształcących w zawodach rolniczych, którzy pochodzili z różnych stron Polski.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka zawodowa 2014

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zagranicznym stażu zawodowym. Uczniowie spędzili
w niemieckich gospodarstwach rolnych 3 miesiące,
które były doskonałą okazją do pogłębienia zdobytej wiedzy
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy oraz  podniesienia efektywności  i skuteczności kształcenia zawodowego przygotowującego kadry zawodowe dla rolnictwa.

Program został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego “Program Kapitał Ludzki” w ramach projektu “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących się zawodowo” – projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38194, którego beneficjentem był Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

W stażu uczestniczyli uczniowie klasy III: Przemysław Kałas, Mirosław Michałowicz, Justyna Miłaszewska, Monika Senska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wizytą w Niemczech

Nauczyciele Maciej Rozpłoch oraz Andrzej Weilandt z  wizytą w Niemczech w ramach wymiany doświadczeń.

 

   W dniach 14-25 października nauczyciele ZSCKR w Sypniewie Maciej Rozpłoch – mechanizacja oraz Andrzej Weilandt – język niemiecki, przebywali w Niemczech w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym Leonardo da Vinci, realizowanym pod hasłem ”Uczenie się przez całe życie”. Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Prezentujemy poniżej sprawozdanie z pobytu za granicą.

Byliśmy gośćmi Ośrodka Szkolenia Zawodowego DEULA w Nienburgu i zajmowaliśmy się głównie tematyką związaną z „Odnawialnymi źródłami energii jako nowym kierunkiem kształcenia”, jak również poznawaliśmy zadania, zasady funkcjonowania oraz obiekty szkoleniowe DEULI.
Głównym zadaniem ośrodka jest prowadzenie szkoleń w oparciu o dualny system kształcenia w zakresie techniki rolniczej, ogrodnictwa, rzemiosła technicznego w celu umożliwienia osobom zainteresowanym zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Większość wykładów dotyczyła technologii pozyskiwania i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Zwiedziliśmy działającą na bazie odpadów wytwórnie biogazu w Leese. Ponadto odwiedziliśmy miejscowości Steimbke i Hagen, w których mieliśmy możliwość obejrzenia wytwórni biogazowych funkcjonujących na bazie kiszonki z kukurydzy i suchej fermentacji. Nie omieszkaliśmy przyjrzeć się też produkcji energii z wiatru na ziemi i nad morzem oraz zwiedzić w Offshore pierwszy park wiatrowy w Europie.
Jeden dzień „spędziliśmy z bioenergią” w wiosce Jühnde, która sama zaopatruje się w prąd i pod tym względem jest niezależna. Wysłuchaliśmy także prelekcji, zwiedziliśmy wytwórnię energii i ciepła, jednocześnie podziwiając przepięknie położoną wioskę w jesiennej palecie barw.
W celu szerszego poznania energii odnawialnej uczestniczyliśmy w wykładzie na temat ogniw fotowoltaicznych i alternatywnych technologii ogrzewania, np. geotermicznego i z wykorzystaniem pelet drewna, słomy, zrąbków czy zboża. Podczas wizyt studyjnych obejrzeliśmy wytwórnię oleju rzepakowego do produkcji biopaliw w Groß Leese.
Organizator programu był na tyle elastyczny, że mogliśmy spełnić jedno z naszych życzeń, czyli odwiedziliśmy fabrykę ciągników i maszyn rolniczych Claasa w Hersewinkel. Imponujący zakład produkcyjny, założony w 1913 r. przez Augusta Claasa, liczy ponad 100 lat i posiada 12 fabryk w Europie, Rosji, USA i Indiach. Firma rozwija się i inwestuje w coraz to nowsze technologie, nie zapominając o pracownikach zarabiających na stanowisku montażowym 25-29 euro na godzinę.
Wycieczka zakładała również poznanie kultury regionu Dolnej Saksonii, więc zwiedziliśmy Hamburg, Autostadt w Wolfsburgu, “klimatyczny dom” w Bremerhaven i wystawę przedstawiającą zachodzące w świecie zmiany klimatyczne. Na powierzchni 11,5 tys. metrów kwadratowych można było podziwiać zarówno tropikalną dżunglę, jak i pustynię, podwodny świat oceanów, arktyczne lody czy kosmos. Morze Północne podczas odpływu także wywarło na nas duże wrażenie.
Ostatni wieczór poświęciliśmy na dyskusję o najważniejszych korzyściach wymiany i zdobytych doświadczeniach. Tym samym dokonaliśmy podsumowania projektu i wręczono nam certyfikaty.

Produkt wymiany 2013

Uczestnictwo we wszelkich programach edukacyjnych nie tylko daje wymierne korzyści uczniom, ale również nauczycielom. Warto zatem pisać wnioski i starać się o nawiązanie współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi.

                                                                                                                                                              A.W.

 

„ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH”

W dniach   16.10 do 27.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA   Nienburg, odbyła się wymiana doświadczeń grupy uczestników, w ramach projektu   finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.Wśród tej   20 osobowej grupy Polskiej  byli   nauczyciele naszej szkoły  kształcenia   zawodowego- Alina Lewicka, Barbara Lemańczyk- Reksa. Ważnym elementem wymiany   doświadczeń była wizyta w szkole zawodowej, poznanie niemieckiego systemu   kształcenia zawodowego, a także obserwacja zajęć dydaktycznych, prowadzonych   przez niemieckich nauczycieli  zajęć   praktycznych.
Celem  programu była analiza możliwości   współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz   organizacji praktyk dla uczniów Technikum Rolniczego. Wytwarzanie energii ze   źródeł odnawialnych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy, a ponadto   umożliwia minimalizowanie emisji substancji toksycznych. Jest  dobrym    przykładem  rozwiązywania   problemów zagrożeń środowiska.Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej   tematykę podczas seminariów zorganizowanych w obiektach:-  centrum kształcenia zawodowego,-  kompostowni,-  biogazowni,-  parku elektrowni wiatrowych,

–  zakładzie    utylizacji odpadów,

–  zakładzie przetwórstwa olejarskiego.

 

Każdy z   uczestników będących w ośrodku DEULA Nienburg, otrzymał certyfikat,   potwierdzający udział w seminariach dotyczących zagadnień, który był   przedmiotem merytorycznych analiz podczas wymiany doświadczeń w tym   projekcie.
Podczas pobytu w tym ośrodku uczestnicy poznali kompleksowe rozwiązania   problemu energetycznego dla całego miasteczka Jühnde, które zasilane jest   energią ze źródeł odnawialnych. Efekt wyjazdów   nauczycieli na projekty wymiany doświadczeń będzie kontynuacją  współpracy międzynarodową  z pożytkiem dla uczniów.

Staże zagraniczne są jednym z ważniejszych   aspektów  podnoszenia atrakcyjności   form kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych.

 

Wiedza   zdobyta w ramach realizacji projektu zostanie również wykorzystana w pracy z   młodzieżą naszej szkoły  podczas   realizacji unijnych projektów dotyczącej tej tematyki , zainteresowanym   rodzicom i instytucjom . Uczestnictwo w tym projekcie jest cennym   doświadczeniem w propagowaniu korzyści płynących z inwestowania w wytwórnie   energii ze źródeł odnawialnych ekologicznych dla środowiska.
Pobyt w Nienburgu, oprócz aspektów merytorycznych, umożliwił uczestnikom   poznanie kultury i historii regionu. W ramach wolnego czasu uczestnicy   zwiedzili: Hanower, Nienburg i  Bremę.