Branżowa Szkoła I stopnia

wielo

 

 

 

Jako pracownik młodociany – podpisujesz umowę o praktyczną naukę wybranego zawodu z pracodawcą a u nas zdobywasz wykształcenie ogólne (zawodowe kształcenie teoretyczne na kursach zawodowych w Bydgoszczy), zawody do wyboru: piekarz, cukiernik, wędliniarz.

Zawody, dla których szkoła prowadzi teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe:

 • kucharz
 • rolnik
  • Uczeń w zawodzie rolnik w ramach kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej jest przygotowany do:
   • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
   • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
   • prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
   • obliczania opłacalności produkcji rolniczej,
   • kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • W ramach kwalifikacji w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych:
   • M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
   • M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  • Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności:
   • eksploatacji i obsługi maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, urządzeń stosowanych w rolnictwie,
   • oceniania stanu technicznego pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich naprawy;
   • spawania elektrycznego oraz gazowego,
   • prowadzenia samochodów i ciągników rolniczych z przyczepą oraz kombajnów zbożowych, (prawo jazdy kat. B i T).

wielo