Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz

kucharzUczeń w zawodzie kucharz w ramach kwalifikacji T.6  Sporządzanie potraw i napojów przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:

– przechowywania żywności,
– sporządzania potraw i napojów,
– wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TWOJA EDUKACJA :

– masz możliwość uzyskania tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych po zdobyciu  wykształcenia średniego w LO dla dorosłych i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

kariera -kucharzTWOJA KARIERA ZAWODOWA:

– jako kucharz możesz  pracować w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych (w kraju i za granicą),
– możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.
– możesz prowadzić  własną działalność gastronomiczną (bar, pizzerię, usługi cateringowe itp.).