Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

traktorW ramach kwalifikacji w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych:
M.01.
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

 

 

naulka jazdy tSzkoła umożliwia zdobycie umiejętności:

– eksploatacji i obsługi maszyn i pojazdów silnikowych, maszyn rolniczych i ogrodniczych, urządzeń stosowanych w rolnictwie,
– oceniania stanu technicznego pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich naprawy;
– spawania elektrycznego oraz gazowego, 
–  prowadzenia samochodów i ciągników rolniczych z przyczepą oraz kombajnów zbożowych, (prawo jazdy kat. B i T).  

konkurs orki11TWOJA EDUKACJA :

Masz możliwość uzyskania tytułu technika mechanizacji rolnictwa po zdobyciu  wykształcenia średniego w LO dla dorosłych i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

 

karierraTWOJA KARIERA ZAWODOWA:

–  uzyskujesz uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej,
–  masz uprawnienia mechanika ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych,
–  możesz pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych jako kierowca, mechanik lub specjalista od obsługi wybranego sprzętu (możesz pracować w kraju i za granicą),
–  możesz pracować w firmach związanych z techniką rolniczą jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku,
–  masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej (np. otwierając własną firmę, zajmującą się obsługą techniczną, serwisowaniem oraz naprawami pojazdów,  maszyn i urządzeń rolniczych),