Zasadnicza Szkoła Zawodowa – rolnik

rolnikUczeń w zawodzie rolnik w ramach kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej jest przygotowany do:

-wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
– prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
– obliczania opłacalności produkcji rolniczej,
– kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

 

Targi Ogrodniczo-Rolne Sypniewo 26 IV 2015 118TWOJA EDUKACJA :

masz możliwość uzyskania tytułu technika rolnika po zdobyciu  wykształcenia średniego w LO dla dorosłych i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację:

  • R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej  lub  technika agrobiznesu  po uzyskaniu kwalifikacji,
  • R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

 

kariera -rolnikTWOJA KARIERA ZAWODOWA:

  • uzyskujesz uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej,
  • masz kwalifikacje rolnicze do prowadzenia i przejęcia gospodarstwa rolnego, korzystania z bezzwrotnych dotacji, dopłat i kredytów unijnych,
  • możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne o dowolnym charakterze: nastawione na produkcję roślinną, ogrodniczą, produkcję żywności ekologicznej, hodowlę zwierząt, drobiarstwo,
  • możesz pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.