Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Trzyletnia szkoła wielozawodowa na podbudowie gimnazjum, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego.

Uczniowie kształcą się w zawodach:
– kucharz,
– ogrodnik,
– rolnik,
– mechanik maszyn i ciągników rolniczych, kombajnów do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków
– pracownik pomocnik obsługi hotelowej

W poszczególnych zawodach uczniowie:

· poznają zasady racjonalnego żywienia,
· uczą się gospodarowania produktami spożywczymi, właściwego ich przechowywania
· przygotowują potrawy i napoje w małych punktach gastronomicznych, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia,
· uczą się oceniania i dobierania surowców i półproduktów, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne
· obliczają wartości energetyczne potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie

– wykonują zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, itp.
– przygotowują do pracy i regulują ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny.
– stosują ochronę roślin i nawożenie.
– ustalają przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i kombajnów,
– dokonują drobnych napraw i usuwają awarie w warunkach polowych.

– projektują i pielęgnują ogrody, trawniki, szklarnie itp.
– sieją nasiona, sadzą sadzonki drzew i krzewów, układają elementy ozdobne

Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie chemizacji rolnictwa oraz operatora kombajnów zbożowych.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

– przedsiębiorstwach technicznych obsługi wsi i rolnictwa
– może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, w specjalnościach, takich jak: maszyny i narzędzia rolnicze, naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych oraz maszyn melioracyjnych.

Uczniowie (rolnik i mechanik) mogą uzyskać prawo jazdy kat. B, T oraz kombajn zbożowy

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Maszyny rolnicze
– Pojazdy rolnicze
– Podstawy techniki
– Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
– Przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej
– Zajęcia praktyczne

 

Absolwenci (kucharz) mogą znaleźć zatrudnienie w:

Barach szybkiej obsługi
Punktach małej gastronomii
Szpitalach
Szkołach
Przedszkolach
Internatach
Stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy restauracjach
Kawiarniach
Hotelowych zakładach gastronomicznych
Przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych

Kucharz może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym lub dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wybrane przedmioty zawodowe:

– Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
– Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
– Podstawy żywienia człowieka
– Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
– Podstawy rachunkowości gastronomicznej
– Zajęcia praktyczne